Zieke kinderen en medicijngebruik

Een ziek kind heeft speciale aandacht en zorg nodig. Dit kan een kind het beste thuis krijgen, op het dagverblijf kunnen wij die extra zorg veelal niet bieden. We vinden het wel fijn als ouders ons even aangeven dat het kind ziek is en dus niet op het dagverblijf kan komen.

Bij het ziektebeleid gaan we uit van de richtlijnen van de GGD. Zie protocol ziekte voor meer informatie.

Kinderziekten moeten, voordat u het kind brengt, direct worden gemeld bij de leidsters.

U dient uw kind thuis te houden in geval van een besmettelijke ziekte of koorts (38 graden Celscius)

Bij ongevallen met lichamelijk letsel en acute ziektegevallen, waarbij de hulp van een arts nodig is, neemt het kinderdagverblijf direct contact op met de dokter en ouders/verzorgers.

Als de pedagogisch medewerkster iets signaleert bij een kindje, vindt er overleg plaats met collega’s en leiding. Er wordt overlegd of er contact met de ouders opgenomen moet worden. Bij het vermoeden van iets besmettelijks wordt de ouders gevraagd het kindje op te halen en even langs de huisarts te gaan.

De pedagogisch medewerksters mogen niet zomaar medicijnen verstrekken aan kinderen. Hierbij moet de wet BIG gevolgd worden. Ouders kunnen pedagogische medewerksters vragen of zij deze geneesmiddelen willen verstrekken aan hun kind op het moment dat het kind op het dagverblijf is. Wanneer een ouder dit aan een pedagogisch medewerkster vraagt, moet dit schriftelijk vastgelegd worden door middel van het formulier ‘Medicijnverstrekkings-verklaring’.  Paracetamol wordt niet aan de kinderen verstrekt enkel op doktersadvies.