Fysieke veiligheid en risico inventarisatie

Kinderdagverblijf ’t Kuukske werkt conform de wettelijke richtlijnen. Hieronder horen veel (terechte) regels op het gebied van fysieke veiligheid. Het gebouw en de buitenruimte voldoen aan de regelgeving, evenals de materialen die gebruikt worden.

De GGD controleert het kinderdagverblijf op de naleving van de regels. Een verslag van deze inspectie wordt op onze website gepubliceerd. Zelf voert KDV ’t Kuukske jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de veiligheid van het pand, de hygiëne en de geschiktheid voor de doelgroep.