vertikale groepen

Kinderdagverblijf ’t Kuukske heeft in het hoofdgebouw 1 vertikale groep waarin we maximaal 16 kinderen opvangen. In het bijgebouw vangen we maximaal 7 kinderen van 0-4 jaar op. We letten hierbij steeds op de ideale groepssamenstelling waardoor het voor kan komen dat niet elke dag het maximale aantal kinderen opgevangen zullen worden.

Wij hebben gekozen voor een vertikale opbouw omdat de kinderen op deze manier leren om met kinderen van verschillende leeftijden te spelen wat goed is voor de sociale ontwikkeling. Kinderen leren niet alleen van de pedagogisch leidsters maar ook van elkaar. De kleintjes zien wat de groter kinderen al allemaal kunnen en raken gestimuleerd nieuwe dingen te ontdekken. De oudere kinderen leren hoe ze op een goede respectvolle manier met jongere kinderen en baby’s om moeten gaan.

De voertaal is Nederlands maar er wordt ook Limburgs dialect gesproken met de kinderen die Limburgs- talig worden opgevoed.